SFPS.se

Första riktigt populära FPS:et var Wolfenstain treD, där man sprang omkring i korridorer och rum och sköt nazister och diverse mekaniska fiender. Det följdes snart av ID softwares DOOM som introducerade DAtorspelandet till en ny generation, moderna FPS har mycket att tacka dessa pionjärer för, men har också vidareutvecklat och förbättrat många aspekter. En av de tidiga innovationerna var att spela över nätverk och senare över internet. detta leder direkt till dagens multimiljon-tävlingar i t.ex. CS och andra likanande spel.